Notice: Undefined offset: 0 in /home/schoolma/domains/schoolyng.co.il/public_html/wp-content/plugins/wp-mail-bank/wp-mail-bank.php on line 581
schoolyng | schooly New Generation

אתרים לבתי ספר

סקולי הקימה אתרים למאות בתי ספר ברחבי הארץ והכניסה אותם לעולם התקשוב

למידע נוסף

שיבוץ מערכת שעות

תכנה ידידותית וחכמה אשר מאפשר לרכז המערכת לבנות מערכת שעות ולנהל את השינויים

למידע נוסף

משמעת ציונים ותעודות

מערכת המנהלת את אירועי הערכה, אירועי המשמעת וליווי התהליכים הבית ספריים

למידע נוסף

ניהול קשרי קהילה

שמרו על קשר עם ההורים באופן אוטומטי – המערכת שולחת לקהילת ההורים תקשורת מוכנה מראש

למידע נוסף

מגזין בית ספרי

דרך נוחה וייעודית לאפשר לצוות ולתלמידים לתעד ולהפיץ את העשייה בבית הספר

למידע נוסף

אפליקציה

אפליקציה שמאפשרת להורים דרך נוחה לקבל מידע מבית הספר באופן אישי ומאפשרת יכולות מתקדמות

למידע נוסף