הרשמה

הרשמה

כללי

ההרשמה לבית החינוך מתקיימת בתקופת ההרשמה אשר נקבעת על ידי המועצה המקומית ומתעדכנת מחדש בכל שנה. בית החינוך לא ממיין את המבקשים ללמוד אצלו, אלא מקיים הגרלה בקרב כלל הנרשמים. אלו ששמם לא עלה בגורל, מוזמנים להירשם שוב בשנה העוקבת. ההרשמה אינה נשמרת משנה לשנה.
סדר ההרשמה:
א. ערב הסברה וימים פתוחים להכרת בית החינוך למשפחות חדשות ( כולל נרשמים לשכבות ב-י )- השתתפות באחד מהמפגשים הללו הינה תנאי להרשמה.
ב. עם סיום תקופת ההרשמה מתקיימת הגרלה בין הנרשמים ע"פ שכבות גיל ונשלחות תשובות לנרשמים.
ג. הסדרת ההרשמה והתשלומים מול בית החינוך ועמותת ההורים מתקיימת  בשלב מאוחר יותר בתאריכים שיתפרסמו בהמשך.
 
קיימת קדימות בהרשמה לילדים שאחיהם כבר לומדים בבית החינוך ולילדי צוות. כמו כן,  ילדים שאינם תושבי המושבה ימוקמו בסוף רשימת ההמתנה וזאת מתוך מחוייבות  לילדי המושבה.

משפחות המבקשות לעבור ולהתגורר בפרדס חנה כרכור בשנה הבאה יציינו זאת בפנייתן ובמקביל ידאגו לטופס שחרור מהרשות בה הם גרים ויפנו להמשך תהליך רישום אל אגף החינוך במועצה המקומית פרדס חנה כרכור. בשל הביקוש הרב בשנים האחרונות לא נוכל להיענות לכל הפניות.

אין חשיבות למועד ההרשמה בתוך תקופת ההרשמה – כאמור, עם סיום מועדי ההרשמה, במידה ומספר הנרשמים יעלה על המקומות – תתקיים הגרלה.

משפחות שיעלו  בגורל יוזמנו למפגש היכרות ותיאום ציפיות עם ועדת קבלת תלמידים.

שימו לב: מי שכבר נרשם בשנה הקודמת ברשימת ההמתנה, ומעוניין לחדש את  הרשמתו , מתבקש לבצע שוב את הליך הרישום כפי שפורט מעלה ולציין בטופס ההרשמה שזהו רישום חוזר במקום המיועד לכך.

 
 

פרטים לגבי ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ יועלו לאתר במהלך חודש נובמבר 2018