הרשמה

הרשמה

ההרשמה לבית החינוך מתקיימת בתקופת ההרשמה אשר נקבעת על ידי המועצה המקומית ומתעדכנת מחדש בכל שנה. בית החינוך לא ממיין את המבקשים ללמוד אצלו, אלא מקיים הגרלה בקרב כלל הנרשמים. אלו ששמם לא עלה בגורל, מוזמנים להירשם שוב בשנה העוקבת. ההרשמה אינה נשמרת משנה לשנה.
סדר ההרשמה:
א. ערב הסברה וימים פתוחים להכרת בית החינוך למשפחות חדשות ( כולל נרשמים לשכבות ב-ו )- השתתפות באחד מהמפגשים הללו הינה תנאי להרשמה.
ב. עם סיום תקופת ההרשמה מתקיימת הגרלה בין הנרשמים ע"פ שכבות גיל ונשלחות תשובות לנרשמים.
ג. הסדרת ההרשמה והתשלומים מול בית החינוך ועמותת ההורים מתקיימת  בשלב מאוחר יותר בתאריכים שיתפרסמו בהמשך.
 
קיימת קדימות בהרשמה לילדים שאחיהם כבר לומדים בבית החינוך ולילדי צוות. כמו כן,  ילדים שאינם תושבי המושבה ימוקמו בסוף רשימת ההמתנה וזאת מתוך מחוייבות  לילדי המושבה.

משפחות המבקשות לעבור ולהתגורר בפרדס חנה כרכור בשנה הבאה יציינו זאת בפנייתן ובמקביל ידאגו לטופס שחרור מהרשות בה הם גרים ויפנו להמשך תהליך רישום אל אגף החינוך במועצה המקומית פרדס חנה כרכור. בשל הביקוש הרב בשנים האחרונות לא נוכל להיענות לכל הפניות.

אין חשיבות למועד ההרשמה בתוך תקופת ההרשמה – כאמור, עם סיום מועדי ההרשמה, במידה ומספר הנרשמים יעלה על המקומות – תתקיים הגרלה.

משפחות שיעלו  בגורל יוזמנו למפגש היכרות ותיאום ציפיות עם ועדת קבלת תלמידים.

שימו לב: מי שכבר נרשם בשנה הקודמת ברשימת ההמתנה, ומעוניין לחדש את  הרשמתו , מתבקש לבצע שוב את הליך הרישום כפי שפורט מעלה ולציין בטופס ההרשמה שזהו רישום חוזר במקום המיועד לכך.

 
הרשמה לשנה"ל תשע"ט
 
ימים פתוחים למתעניינים לגילאי הגן והיסודי – ימי שישי, 12.1.8, 26.1.18 בשני סבבים. הראשון ב 9.00 והשני ב 11.00. יש להגיע לאחד מהם כתנאי לרישום. אין צורך ברישום מוקדם.
יש לציין, שבשל הנחיית משרד החינוך, לא יתקיימו השנה ימים פתוחים בגנים עצמם, אלא ניתן יהיה לשמוע עליהם ביום הפתוח עצמו שיתקיים בבית החינוך.

 

לגנים – טרום חובה וחובה- ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט של  המועצה המקומית בתאריכים 18.1.18 – 8.2.18

במידה ומספר הנרשמים יעלה על מספר המקומות הפנויים, תתקיים הגרלה עם סיום תקופת ההרשמה במשרדי המועצה המקומית. אין חשיבות למועד ההרשמה בתוך תקופת ההרשמה.

משפחות שיעלו  בגורל יוזמנו למפגש היכרות ותיאום ציפיות עם ועדת קבלת תלמידים.

 

גנים – לבית החינוך שלושה גני ילדים: מורן החורש ואקליפטוס הצמודים לבית החינוך שניהם דו -גילאיים, חובה וטרום חובה.  גן פעמונית ממוקם ברחוב תרפ"ט, המשפחות הרשומות אליו אינן חברות בעמותת בית החינוך ובכיתה א' הילדים עוברים אל בית החינוך. באתר המועצה תצטרכו לציין את שם הגן אליו אתם נרשמים. יחד עם זאת, איננו מתחייבים לשיבוץ בגן אותו רשמתם.

לפרטים בנוגע להרשמה לגן – [email protected]

 

כיתות א' –  ילדי גן אקליפטוס, מורן החורש ופעמונית העולים לכיתה א' ירשמו אף הם באתר המועצה בלבד בתאריכים  18.1.18 – 8.2.18 . אחים צעירים לילדים הלומדים בבית החינוך ירשמו דרך אתר המועצה המקומית.

משפחות חדשות, המעוניינות לרשום את בתם\בנם לכיתה א' ירשמו את בתם\בנם דרך אתר המועצה.

נרשמים אלו יוגרלו לרשימת המתנה עם סיום תקופת ההרשמה. ההגרלה תתקיים במשרדי המועצה המקומית. אין חשיבות למועד ההרשמה במהלך תקופת ההרשמה.

 

לגילאי יסודי: כתה ב – כתה ו'

לידיעתכם, בשלב זה, אין מקומות פנויים בגילאים אלו. ההרשמה הינה לרשימת המתנה בלבד.

תקופת ההרשמה לנרשמים חדשים בגילאים אלו  תתקיים בתאריכים  18.1.18 – 8.2.18 בטופס הרשמה שיועלה בתקופה זו לאתר.

 עם סיום תקופת ההרשמה, תתקיים הגרלה במשרדי המועצה המקומית ומשפחות שעלו בגורל יופנו לאגף החינוך להגשת בקשת מעבר.

ימים פתוחים למתעניינים לגילאי היסודי ( א-ו ) – ימי שישי, 12.1.8, 26.1.18 בשני סבבים. הראשון ב 9.00 והשני ב 11.00. יש להגיע לאחד מהם כתנאי לרישום.

 

הרשמה לחטיבת הביניים והתיכון

 

תאריכי הרישום והימים הפתוחים :

יום ו' 2.2.18 ויום ו 9.2.18 בשעות 8.00 – 10.30

בימים אלו יתבצע רישום נוכחות, הסבר וסיור.

נוכחות באחד מהימים הפתוחים הינה תנאי לרישום.

אין צורך ברישום מוקדם

סדר תהליך ההרשמה:

  1. רישום בימים הפתוחים
  2. ראיון עם הועדה לקליטת תלמידים וימי התנסות.
  3. אישור רישום וקבלה   . לפרטים

שימו לב: מי שכבר נרשם בשנה הקודמת ברשימת ההמתנה, ומעוניין לחדש את  הרשמתו , מתבקש לבצע שוב את הליך הרישום כפי שפורט מעלה ולציין בטופס ההרשמה שזהו רישום חוזר במקום המיועד לכך.